Verplichte VOG voor rijinstructeurs: zo gaat het in zijn werk

Vorige week stemde de ministerraad in met een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag. Het is nog niet duidelijk wanneer de maatregel wordt ingevoerd maar hoe het proces gaat verlopen en hoe er getoetst gaat worden is wel al in grote lijnen bekend. Via de IBKI kunnen rijinstructeurs de VOG aanvragen. Jim Schouten, de IBKI-directeur laat desgevraagd weten. Minister Cora van Nieuwenhuizen wil met de VOG misstanden als fraude, oplichting en mishandeling in de branche aanpakken. Wanneer instructeurs de WRM-pas willen verkrijgen of verlengen moeten ze een verklaring kunnen overleggen. Dit houdt in dat er elke vijf jaar een nieuwe VOG moet worden aangevraagd.

Screening

Bij een aanvraag voor de VOG wordt er onderzoek gedaan naar het justitiële verleden waarbij het belang van de aanvrager wordt afgewogen in tegenstelling tot het risico voor de samenleving. De rijinstructeurs moeten straks deze VOG inleveren als examinatoren van het CBR. Dit betekent dat er getoetst wordt op geweldsdelicten, verkeersdelicten, zedendelicten, omkoopbaarheid en omgang met vertrouwelijke informatie. Daarbij wordt er gelet op de diverse functieaspecten zoals het bedienen van voertuigen, het vervoeren van personen, het omgaan met geld, het omgaan met systemen (zoals bij het CBR) en het omgaan met minderjarigen.

In principe is de terugkijktermijn voor een VOG 4 jaar maar dit kan verschillen. Bij een aanvraag van de chauffeurskaart taxi is een terugkijkperiode van vijf jaar, omdat de geldigheid van deze kaart vijf jaar is. Bij zedenmisdrijven wordt een uitzondering gemaakt, hiervoor geldt een onbeperkte terugkijkperiode. Er wordt twee jaar teruggekeken bij aanvragers tot 23 jaar, behalve wanneer er sprake is van een zedendelict of een zwaar geweldsdelict. Onder geweldsdelicten verstaat men misdrijven waar meer dan zes jaar gevangenisstraf voor kan worden opgelegd.

Geen extra kosten

Het IBKI heeft al ervaring met VOG aanvragen. De VOG is namelijk ook nodig voor APK-keurmeesters om het examen af te kunnen leggen. Voor rijinstructeurs wordt het aanvragen van de VOG op dezelfde manier geregeld. Online wordt de verklaring klaargezet voor de instructeurs tegen het tarief van €33,85 dat screeningsautoriteit Justis hanteert. “Hoewel het ons wat meer handelingen kost, zullen we hier geen extra bedrag voor in rekening brengen”, vertelt Jim Schouten, directeur van IBKI. “Dit moeten we dan maar oplossen door andere zaken efficiënter in te richten.” Justis verstuurt de VOG per post naar de rijinstructeur, die het formulier vervolgens weer moet doorsturen naar IBKI. “Helaas is Justis nog niet zo ver dat ook deze stap digitaal kan verlopen”, aldus Schouten.

Een VOG is vier jaar geldig. Een rijinstructeur hoeft de VOG pas na 5 jaar te verlengen, zodat dit proces synchroom loopt met de verlenging van de WRM-pas. Bij de indiening van de VOG mag deze niet ouder zijn dan 6 maanden. Om deze reden is de kans groot dat rijinstructeurs die werkzaam zijn voor de Bovag-school en al in het bezit zijn van een geldige VOG, toch een niet VOG moeten aanvragen.

De VOG-aanvraag staat hierin dus los van de datum waarop aan alle bijscholingsverplichtingen is voldaan. Wanneer de WRM-pas verlengd wordt, moeten rijinstructeurs aan de bijscholingsverplichtingen hebben voldaan en de VOG overleggen die dus minder dan 6 maanden oud is.

Gedragen door de branche

De VOG is een van de aanbevelingen van brancheverenigingen VRB, FAM, en de Bovag richting de politiek in het kader van de aanpassing van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). Samen presenteerden een document waarin ze beschrijven welke maatregelen genomen zouden moeten worden voor het professionaliseren van de rijschoolbranche.

RijschoolPro hield een WRM-enquete onder rijinstructeurs en daaruit blijkt dat een ruime meerderheid

vóór de invoering van een verplichte VOG is. Van de instructeurs vond slechts 15% het geen goed idee. Voorstanders vinden de VOG een juiste manier om twijfelachtige ondernemers en instructeurs buiten de branche te houden. Tevens vinden ze dat de status van het beroep verhoogt wordt door de verplichte verklaring. Volgens de tegenstanders heeft de VOG weinig nut. Het zegt namelijk alleen iets over verleden en niets over de toekomst.


Bron/auteur: RijschoolPro