Privacy Statement

Valicare is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kun je in deze verklaring nagaan wat er met je gegevens gebeurt. De handelswijze van Valicare is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 2. Verwerkt Valicare ook bijzondere persoonsgegevens?
 3. Met welk doel verwerken wij je persoonsgegevens
 4. Hoe beschermen wij je privacy?
 5. Speciale informatie voor ouders
 6. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
 7. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 8. Je privacyrechten
 9. Het gebruik van cookies
 10. Contactgegevens
 11. Wijzigingen in onze privacy statement

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Valicare kan persoonsgegevens verwerken doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stem je in met de verwerking van je persoonsgegevens. Valicare kan onder andere de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Nationaliteit;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Betaalgegevens;
 • Curriculum Vitae (CV);
 • Profiel;
 • Identiteitsgegevens;
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 • Gegevens betreffende opleidingen en diploma’s;
 • Gegevens betreffende arbeidsverleden;
 • Gegevens van referenten;
 • Gegevens van sector- of functiegerichte registers;
 • Gegevens betreffende financiële situatie;
 • Gegevens m.b.t. Identiteitsdocument gestolen of vermist (VIS-check);
 • Gegevens m.b.t. Political Exposed Person (PEP-check);
 • Gegevens m.b.t. sanctielijst (Sanctie-check);
 • Bankgegevens;
 • Gegevens m.b.t. tot aansprakelijkheidsverzekering;
 • Gegevens m.b.t. international criminal record;
 • Gegevens voortkomend uit eigen verklaringen of een integriteitsverklaring;
 • Overige persoonsgegevens die je telefonisch verstrekt of via correspondentie;
 • IP-adres;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Gegevens van social media en/of andere openbare bronnen;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan ons door bijvoorbeeld een profiel aan te maken ten behoeve van de screening of door deze te vermelden in het contactformulier.

2. Verwerkt Valicare ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

Het kan voorkomen dat Valicare bijzondere persoonsgegevens verwerkt als dit onderdeel is van de screening. Dit doen wij enkel nadat je zelf toestemming heeft gegeven tijdens het screeningsproces. Doordat je zelf de gegevens aan ons verstrekt ben je altijd op de hoogte van de gegevens die wij verwerken. Valicare verwerkt bijzondere persoonsgegevens alleen in opdracht van haar klanten (de verwerkingsverantwoordelijken). Dit is dan specifiek opgenomen in de verwerkersovereenkomst met die klant.

3. Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Valicare verwerkt jouw persoonsgegevens om gegevens op het CV te kunnen valideren.

De kandidaat voert hier de volledige regie. De kandidaat draagt gegevens aan bij Valicare en geeft vervolgens opdracht indien hij of zij dat wenst om deze gegevens te valideren. Nadat Valicare de gegevens heeft gevalideerd bepaalt de kandidaat altijd zelf welke gegevens hij wil laten zien aan derden. Met derden wordt bedoeld de organisatie of werkgever die graag wil weten of de gegevens op het CV juist zijn.

Valicare verwerkt je gegevens verder voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van screening van relevante gegevens op verzoek van een opdrachtgever op basis van een overeenkomst met deze opdrachtgever;
  • Hierbij geef je zelf altijd toestemming voor de screening van je gegevens.
 • Voor het afhandelen van betalingen, voortkomend uit een met jou gesloten overeenkomst;
 • Voor het beschikbaar houden van de gescreende gegevens voor een eventueel volgende screening;
 • Jou aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en om deze beter te kunnen afstemmen op je wensen;
 • Om onze diensten en dienstverlening te kunnen optimaliseren op basis van de strikt noodzakelijke en/of vrijwillig mee ingestemde cookies en soortgelijke technische gegevens, zoals beschreven onder punt 9; het gebruik van cookies
 • Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 • Voor management- en kwaliteitsdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits voor certificeringen en accountantscontrole;
 • Voor de naleving van wet- en regelgeving zoals een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens te verzamelen en de dienst te beveiligen;

4. Hoe beschermen wij je privacy?

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot je gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Mocht je toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 10.

5. Speciale informatie voor ouders

Alhoewel de diensten van Valicare. doorgaans niet bedoeld zijn voor kinderen jonger dan 16 jaar oud, is ons beleid om te voldoen aan de wetgeving wat betreft vereiste toestemming van een ouder of voogd voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van persoonsgegevens van kinderen.

Wij raden ouders daarom ten zeerste aan de online activiteiten van hun kinderen actief in de gaten te houden. Als je vermoedt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals opgenomen onder punt 10.

6. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Uiteraard houden wij ons hierbij aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

7. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

8. Je privacyrechten

Als je wilt weten of alle persoonsgegevens die Valicare van jou heeft juist zijn, dan kun je ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens onjuist, onvolledig of overbodig, dan kun je ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. Voor een volledig overzicht van je rechten kun je ook de website van de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens terecht.

Je kunt een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering insturen naar ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder punt 10. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op je verzoek reageren.

Tevens kun je in je eigen account altijd je eigen persoonsgegevens bekijken en indien gewenst wijzigen. Indien je beschikt over een Valicare account is het mogelijk om deze informatie aan te passen, te verwijderen of op te vragen.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Het gebruik van cookies

Valicare maakt gebruik van:

Javascripts

Deze zorgen ervoor dat je browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in;

Cookies

Dit zijn kleine bestanden met informatie over o.a. je surfgedrag die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Er zijn drie soorten cookies, namelijk “functionele cookies”, “analytics” en “tracking cookies”. Hierbij slaat de browser tijdelijk (‘sessie cookies) of voor een langere tijd(‘permanente cookies) op met als doel dat deze informatie bij een volgende bezoek weer naar onze server wordt gestuurd.

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytics) van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren. Als laatste plaatsen wij ook cookies die je surfgedrag bijhouden (tracking cookies), zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Valicare heeft echter geen zeggenschap over de wijze waarop derden partijen cookies toepassen. Hiervoor accepteren wij dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.

Bij je eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en heb je de mogelijkheid deze te accepteren of niet. Als je ervoor kiest cookies niet te accepteren kun je mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Daarnaast kun je cookies ook in- en uitschakelen via de instellingen van je browser.

Wanneer je gebruik maakt van cookies adviseren we om uit te loggen indien je op een publiek toegankelijke computer werkt.

Google Analytics

Valicare maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Google zijn.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Je treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Valicare heeft hier geen invloed op. Valicare heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

10. Contactgegevens

Voor vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Valicare, kun je terecht bij onze security officer.

Valicare
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag
070 – 204 40 71
support@valicare.nl

11. Wijzigingen in onze privacy statement

Valicare behoudt het recht om de privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kun je terugvinden op onze website.