Screenen in de zorg

In de zorg werken mensen samen met mensen. Het is belangrijk dat de medewerkers die u in dienst neemt gekwalificeerd zijn om in bijvoorbeeld het ziekenhuis, de opvang of bij mensen thuis te werken. U wilt een veilige werkomgeving creëren, waarin patiënten zich in goede handen voelen.

Vergewisplicht

Sinds januari 2016 geldt er in de zorg de vergewisplicht. Een zorginstelling is verplicht om de geschiktheid van iemand te onderzoeken die beroepsmatig zorg wil gaan verlenen. Bij het aannemen van nieuw personeel en uitzendkrachten dient u hieraan te voldoen. De geschiktheid van vrijwilligers en mantelzorgers mag u ook onderzoeken, maar dit is wettelijk niet verplicht. U moet nagaan of een sollicitant geschikt is om contact te hebben met cliënten en zorg te verlenen. Als zorginstelling moet u kunnen aantonen dat u op een goede manier bent nagegaan of een sollicitant geschikt is. Alleen een VOG is te mager.

Checken van sollicitanten

Het checken van sollicitanten doet u eenvoudig en snel met de screeningsoftware van Valicare. Via de portal kiest u de checks die u relevant vindt voor de functie. U bouwt daarmee een screeningsprofiel op. Vervolgens nodigt u de sollicitant uit voor dit screeningsprofiel. Hij of zij kan vervolgens zelf de gegevens verzamelen die gevraagd worden.

Er zijn in de zorg een aantal checks die verplicht zijn. Zo dient een zorgmedewerker ingeschreven te staan in het BIG-register en dient hij of zij een VOG te hebben. Daarnaast kunt u onder andere identiteit, diploma’s en certificaten, referenties en arbeidsverleden checken.

Waarschuwingsregister

Naast het opvragen van een VOG kunt u ook controleren of een sollicitant opgenomen is in het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Met het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn kunnen zorginstellingen elkaar waarschuwen als er personen ontslagen zijn wegens grensoverschrijdend gedrag richting cliënten. Om het register te raadplegen, dient een organisatie eerst aangesloten te zijn bij het register. Meer informatie over het Waarschuwingsregister vindt u hier.

Screenen bij Valicare doe je al vanaf €1 per check.


Vraag nu een demo aan.