Screenen in de zorg

In de zorg werken mensen samen met mensen. Het is belangrijk dat de medewerkers die je in dienst neemt gekwalificeerd zijn om in bijvoorbeeld het ziekenhuis, de opvang of bij mensen thuis te werken. Je wilt een veilige werkomgeving creëren, waarin patiënten zich vertrouwd en in goede handen voelen.

Vergewisplicht

Sinds januari 2016 geldt er in de zorg de vergewisplicht. Een zorginstelling is verplicht om de geschiktheid van iemand te onderzoeken die beroepsmatig zorg wil gaan verlenen. Bij het aannemen van nieuw personeel en uitzendkrachten dien je hieraan te voldoen. De geschiktheid van vrijwilligers en mantelzorgers mag je ook onderzoeken, maar dit is wettelijk niet verplicht. Je moet nagaan of een sollicitant geschikt is om contact te hebben met cliënten en zorg te verlenen. Als zorginstelling moet je kunnen aantonen dat je op een goede manier bent nagegaan of een sollicitant geschikt is. Alleen een VOG is te mager.

Checken van sollicitanten

Het checken van sollicitanten doe je eenvoudig en snel met de Valicare Screeningtool. Via de portal kies je de checks die je relevant vindt voor de functie. Je bouwt daarmee een screeningsprofiel op. Vervolgens nodig je de sollicitant uit voor dit screeningsprofiel. Hij of zij kan vervolgens zelf de gegevens verzamelen die gevraagd worden.

Er zijn in de zorg een aantal checks die verplicht zijn. Zo dient een zorgmedewerker ingeschreven te staan in het BIG-register en dient hij of zijn een VOG te hebben. Daarnaast kun je onder andere identiteit, diploma’s en certificaten, referenties en arbeidsverleden checken.

Waarschuwingsregister

Naast het opvragen van een VOG kun je ook controleren of een sollicitant opgenomen is in het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Met het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn kunnen zorginstellingen elkaar waarschuwen als er personen ontslagen zijn wegens grensoverschrijdend gedrag richting cliënten. Om het register te raadplegen, dient een organisatie eerst aangesloten te zijn bij het register. Meer informatie over het Waarschuwingsregister vind je hier.

Screenen bij Valicare doe je al vanaf €1 per check.


Vraag nu een demo aan.