Screenen in overheid

Binnen de overheid wordt veel gewerkt met gevoelige informatie. Het is van nationaal belang dat deze informatie niet in verkeerde handen terecht komt. Een van de maatregelen die overheid hiervoor kan treffen is het screenen van sollicitanten. Voordat er nieuwe mensen aangenomen worden, dienen zij eerst gescreend te worden op een aantal relevante checks. Hiermee wordt de veiligheid en integriteit binnen de gemeentes en overheidsinstanties gewaarborgd.

Screenen van sollicitanten

Met de Valicare Screeningstool voer je snel en eenvoudig een pre-employment screening uit. Je logt in op de portal en je selecteert de checks voor de functie die je open hebt staan. Vervolgens nodig je de sollicitant uit om het screeningsprofiel te vullen. Zij of hij verzamelt zelf de gegevens die gevraagd worden. Op die manier zie je in één oogopslag of een kandidaat een gevalideerd profiel heeft.

Checken binnen de overheid

Als je werkzaam bent binnen de overheid is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. Daarnaast raden wij overheden aan om gebruik te maken van de premium identiteitscheck. Dit is een uitgebreide identiteitscheck waarbij, naast de geldigheid van het document, ook wordt gecontroleerd of de identiteit op de BKR VIS, PEP of Sanctielijsten staat. Hiermee wordt gecheckt of het document gestolen, vermist of ongeldig is. Maar ook of de sollicitant een politiek prominent persoon is of betrokken is bij terroristische activiteiten.

Andere relevante checks binnen de overheid zijn diploma’s en certificaten, referenties, rijbewijs, arbeidsverleden, integriteitsverklaring, bhv en social media profiel.

Vraag nu een gratis demo aan


Screenen met Valicare is simpel, eenvoudig en veilig. Wij laten het je graag zien in een demo.